Podatność CVE-2009-0576


Publikacja: 2009-02-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Java System Directory Server 5.2 p6 and earlier, and Enterprise Edition 5, allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via crafted LDAP requests.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SUN -> Java system directory server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-250086-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-116837-04-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48662
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0409
http://www.securityfocus.com/bid/33732
http://secunia.com/advisories/33850

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top