Podatność CVE-2009-0655


Publikacja: 2009-02-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Lenovo Veriface III allows physically proximate attackers to login to a Windows account by presenting a "plain image" of the authorized user.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lenovo -> Veriface 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48961
http://www.securityfocus.com/bid/32700
http://www.securityfocus.com/archive/1/498997
http://www.blackhat.com/presentations/bh-dc-09/Nguyen/BlackHat-DC-09-Nguyen-Face-not-your-password.pdf
http://www.blackhat.com/html/bh-dc-09/bh-dc-09-archives.html#Nguyen
http://security.bkis.vn/?p=292

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top