Podatność CVE-2009-0811


Publikacja: 2009-03-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Insecure method vulnerability in the SopCast SopCore ActiveX control in sopocx.ocx 3.0.3.501 allows remote attackers to execute arbitrary programs via an executable file name in the argument to the SetExternalPlayer method.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Sopcast SopCore Control (sopocx.ocx 3.0.3.501) SetExternalPlayer() user assisted remote code execution poc
nospam
09.03.2009

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sopcast -> Sopcore activex control 

 Referencje:
http://retrogod.altervista.org/9sg_sopcastia.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/501252/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/33920
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/48955

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top