Podatność CVE-2009-0978


Publikacja: 2009-04-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Workspace Manager component in Oracle Database 10.2.0.4 and 11.1.0.6 allows remote authenticated users to affect confidentiality and integrity via unknown vectors, a different vulnerability than CVE-2009-0975.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Oracle -> Database 10g 
Oracle -> Database 11g 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2009-099563.html
http://www.securityfocus.com/bid/34461
http://www.securitytracker.com/id?1022052
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-105A.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top