Podatność CVE-2009-0980


Publikacja: 2009-04-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the SQLX Functions component in Oracle Database 10.2.0.3 and 11.1.0.6 allows remote authenticated users to affect integrity and availability, related to AGGXQIMP.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Database 10g 
Oracle -> Database 11g 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-105A.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpuapr2009.html
http://www.securitytracker.com/id?1022052
http://www.securityfocus.com/bid/34461
http://secunia.com/advisories/34693

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top