Podatność CVE-2009-0988


Publikacja: 2009-04-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Password Policy component in Oracle Database 11.1.0.6 allows remote authenticated users to affect confidentiality via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Database 11g 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-105A.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpuapr2009.html
http://www.securitytracker.com/id?1022052
http://www.securityfocus.com/bid/34461
http://secunia.com/advisories/34693
http://osvdb.org/53740

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top