Podatność CVE-2009-1092


Publikacja: 2009-03-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Use-after-free vulnerability in the LIVEAUDIO.LiveAudioCtrl.1 ActiveX control in LIVEAU~1.OCX 7.0 for GeoVision DVR systems allows remote attackers to execute arbitrary code by calling the GetAudioPlayingTime method with certain arguments.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
GeoVision LiveAudio ActiveX Control GetAudioPlayingTime() remote freed-memory access
trotzkista
28.03.2009

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Geovision -> Liveaudio activex control 

 Referencje:
http://retrogod.altervista.org/9sg_geovision_liveaudio_freedmem.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/501773/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/34115
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/49238
https://www.exploit-db.com/exploits/8206

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top