Podatność CVE-2009-1214


Publikacja: 2009-04-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
GNU screen 4.0.3 creates the /tmp/screen-exchange temporary file with world-readable permissions, which might allow local users to obtain sensitive session information.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
GNU -> Screen 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=492104
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/screen/+bug/315993
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/49886
http://www.securityfocus.com/bid/34521
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2009/03/25/7
http://savannah.gnu.org/bugs/?25296
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=521123

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top