Podatność CVE-2009-1219


Publikacja: 2009-04-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Sun Calendar Express Web Server in Sun ONE Calendar Server 6.0 and Sun Java System Calendar Server 6 2004Q2 through 6.3-7.01 allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via multiple requests to the default URI with alphabetic characters in the tzid parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Multiple vulnerabilities in Sun Calendar Express Web Server
CORE Security Te...
01.04.2009

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system calendar server 
SUN -> One calendar server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-256228-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-255008-1
http://www.coresecurity.com/content/sun-calendar-express
http://www.securityfocus.com/archive/1/502320/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/34150
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0905

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top