Podatność CVE-2009-1223


Publikacja: 2009-04-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
aspWebCalendar Free Edition stores sensitive information under the web root with insufficient access control, which allows remote attackers to download a database containing user credentials via a direct request for calendar/calendar.mdb.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
aspWebCalendar Free Edition bug
giron13
05.04.2009

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fullrevolution -> Aspwebcalendar 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/502311/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/49885

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top