Podatność CVE-2009-1247


Publikacja: 2009-04-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in login.php in Acute Control Panel 1.0.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the username parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Acute Control Panel 1.0.0 (SQL/RFI) Multiple Remote Vulnerabilities
SirGod
08.04.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Acutecp.rediscussed -> Acutecp 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/49444
http://www.securityfocus.com/bid/34265
http://www.milw0rm.com/exploits/8291
http://secunia.com/advisories/34485

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top