Podatność CVE-2009-1280


Publikacja: 2009-04-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in the com_media component for Joomla! 1.5.x through 1.5.9 allow remote attackers to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Joomla -> Joomla 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/49656
http://secunia.com/advisories/34551
http://developer.joomla.org/security/news/293-20090301-core-multiple-xsscsrf.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top