Podatność CVE-2009-1288


Publikacja: 2009-04-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Advanced Management Module (AMM) on the IBM BladeCenter, including the BladeCenter H with BPET36H 54, allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the username in a login action or (2) the PATH parameter to private/file_management.ssi in the File manager.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
IBM BladeCenter Advanced Management Module Multiple vulnerabilities
Henri Lindberg -...
10.04.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Advanced management module 
IBM -> Bladecenter 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1022025
http://www.louhinetworks.fi/advisory/ibm_090409.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/502582/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/34447

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top