Podatność CVE-2009-1411


Publikacja: 2009-04-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in events/inc/events.inc.php in the Events plugin for Seditio CMS 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the c parameter to plug.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Seditio CMS Events Plugin (c) Remote SQL Injection Vulnerability
OoN_Boy
28.04.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Seditio 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/49975
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1112
http://www.securityfocus.com/bid/34608
http://www.milw0rm.com/exploits/8482
http://secunia.com/advisories/34812
http://osvdb.org/53827

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top