Podatność CVE-2009-1502


Publikacja: 2009-05-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in plugin.php in S-Cms 1.1 Stable and 1.5.2 allows remote attackers to include and execute arbitrary local files via directory traversal sequences in the page parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
S-Cms 1.1 Stable (page) Local File Inclusion Vulnerability
ZoRLu
03.05.2009

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Matteoiammarrone -> S-cms 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/34771
http://www.milw0rm.com/exploits/8566
http://secunia.com/advisories/34940

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top