Podatność CVE-2009-1937


Publikacja: 2009-06-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the comment posting feature in LightNEasy 2.2.1 "no database" (aka flat) and 2.2.2 SQLite allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) commentname (aka Author), (2) commentemail (aka Email), and (3) commentmessage (aka Comment) parameters. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
LightNEasy 2.2.2 - HTML Injection Vulnerability
intern0t
09.06.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lightneasy -> Lightneasy 

 Referencje:
http://forum.intern0t.net/intern0t-advisories/1081-intern0t-lightneasy-2-2-2-html-injection-vulnerability.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/504092/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/35229

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top