Podatność CVE-2009-1948


Publikacja: 2009-06-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple directory traversal vulnerabilities in forum.php in Unclassified NewsBoard (UNB) 1.6.4, when register_globals is enabled and magic_quotes_gpc is disabled, allow remote attackers to (1) read arbitrary recently-modified files via a .. (dot dot) in the GLOBALS[filename] parameter or (2) include and execute arbitrary local files via a .. (dot dot) in the GLOBALS[UTE][__tplCollection][a][file] parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Unclassified NewsBoard 1.6.4 Multiple Remote Vulnerabilities
girex
09.06.2009

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Unclassified -> Newsboard 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50878
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50877
http://www.securityfocus.com/bid/35183
http://www.milw0rm.com/exploits/8841
http://secunia.com/advisories/35299

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top