Podatność CVE-2009-1949


Publikacja: 2009-06-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
import_wbb1.php in Unclassified NewsBoard (UNB) 1.6.4 allows remote attackers to obtain sensitive information via a direct request, which reveals the installation path in an error message.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Unclassified NewsBoard 1.6.4 Multiple Remote Vulnerabilities
girex
09.06.2009

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Unclassified -> Newsboard 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50879
http://www.securityfocus.com/bid/35183
http://www.milw0rm.com/exploits/8841

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top