Podatność CVE-2009-1999


Publikacja: 2009-10-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Business Intelligence Enterprise Edition component in unspecified Oracle Application Server versions allows remote attackers to affect integrity via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Oracle -> Application server 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-294A.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpuoct2009.html
http://www.securitytracker.com/id?1023058
http://www.securityfocus.com/bid/36746
http://secunia.com/advisories/37099
http://osvdb.org/59118

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top