Podatność CVE-2009-2039


Publikacja: 2009-06-12   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Luottokunta module before 1.3 for osCommerce has unknown impact and attack vectors related to orders.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Oscommerce -> Luottokunta 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50925
http://www.securityfocus.com/bid/35191
http://www.cert.fi/haavoittuvuudet/2009/haavoittuvuus-2009-046.html
http://addons.oscommerce.com/info/3698
http://secunia.com/advisories/35291

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top