Podatność CVE-2009-2198


Publikacja: 2009-08-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Apple GarageBand before 5.1 reconfigures Safari to accept all cookies regardless of domain name, which makes it easier for remote web servers to track users.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apple -> Garageband 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2141
http://www.securityfocus.com/bid/35926
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Aug/msg00000.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52248
http://www.securitytracker.com/id?1022649
http://support.apple.com/kb/HT3732
http://secunia.com/advisories/36114
http://osvdb.org/56738

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top