Podatność CVE-2009-2258


Publikacja: 2009-06-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in cgi-bin/webcm in the administrative web interface on the Netgear DG632 with firmware 3.4.0_ap allows remote attackers to list arbitrary directories via a .. (dot dot) in the nextpage parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Netgear DG632 Router Authentication Bypass Vulnerability
Tom Neaves
02.07.2009

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Netgear -> Dg632 
Netgear -> Dg632 firmware 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1022404
http://www.exploit-db.com/exploits/8963
http://www.securityfocus.com/archive/1/504312/100/0/threaded
http://www.tomneaves.co.uk/Netgear_DG632_Authentication_Bypass.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top