Podatność CVE-2009-2366


Publikacja: 2009-07-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in login.asp in DataCheck Solutions ForumPal FE 1.1 and ForumPal 1.5 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) password parameter in 1.1 and (2) p_password parameter in 1.5. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ForumPal FE 1.1 (Auth Bypass) Remote SQL Injection Vulnerability
ThE g0bL!N
11.07.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Datachecknh -> Forumpal 
Datachecknh -> Forumpal fe 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/9024
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/51403

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top