Podatność CVE-2009-2397


Publikacja: 2009-07-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in download.php in Audio Article Directory allows remote attackers to read arbitrary files via directory traversal sequences in the file parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Audio Article Directory (file) Remote File Disclosure Vulnerability
ThE g0bL!N
11.07.2009

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Audioarticledirectory -> Audio article directory 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/9041
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1738

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top