Podatność CVE-2009-2490


Publikacja: 2009-07-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the utaudiod daemon in Sun Ray Server Software (SRSS) 4.0, when Solaris Trusted Extensions is enabled, allows local users to cause a denial of service (audio outage) or possibly gain privileges via unknown vectors related to "resource leaks."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Ray server software 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-253889-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-127553-06-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/51741
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1915
http://osvdb.org/55979

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top