Podatność CVE-2009-2583


Publikacja: 2009-07-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple session fixation vulnerabilities in IBM Tivoli Identity Manager (ITIM) 5.0.0.6 allow remote attackers to hijack web sessions via unspecified vectors involving the (1) console and (2) self service interfaces.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Tivoli identity manager 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1990
http://www.securityfocus.com/bid/35779
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24023826
http://www.securitytracker.com/id?1022597
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IZ55659
http://secunia.com/advisories/35931

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top