Podatność CVE-2009-2703


Publikacja: 2009-09-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
libpurple/protocols/irc/msgs.c in the IRC protocol plugin in libpurple in Pidgin before 2.6.2 allows remote IRC servers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and application crash) via a TOPIC message that lacks a topic string.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Pidgin -> Libpurple 
Pidgin -> Pidgin 

 Referencje:
http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/info/ad2c6ee53ec9122b25aeb1f918db53be69bdeac3
http://www.pidgin.im/news/security/index.php?id=40
http://www.securityfocus.com/bid/36277
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11379
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6435

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top