Podatność CVE-2009-2705


Publikacja: 2009-08-11   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
CA SiteMinder allows remote attackers to bypass cross-site scripting (XSS) protections for J2EE applications via a request containing non-canonical, "overlong Unicode" in place of blacklisted characters.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> J2EE 
CA -> Siteminder 

 Referencje:
http://i8jesus.com/?p=55

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top