Podatność CVE-2009-3083


Publikacja: 2009-09-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The msn_slp_sip_recv function in libpurple/protocols/msn/slp.c in the MSN protocol plugin in libpurple in Pidgin before 2.6.2 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and application crash) via an SLP invite message that lacks certain required fields, as demonstrated by a malformed message from a KMess client.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Pidgin -> Libpurple 
Pidgin -> Pidgin 

 Referencje:
http://developer.pidgin.im/ticket/10159
http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/diff/6d3fc30a0a0a379281efc5a6872a9c1d7c24c650/with/b4a95ea62b81a06ffc1993912471c511b786efdd/libpurple/protocols/msn/slp.c
http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/info/b4a95ea62b81a06ffc1993912471c511b786efdd
http://www.pidgin.im/news/security/index.php?id=39
http://www.securityfocus.com/bid/36277
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11852
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6322

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top