Podatność CVE-2009-3085


Publikacja: 2009-09-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The XMPP protocol plugin in libpurple in Pidgin before 2.6.2 does not properly handle an error IQ stanza during an attempted fetch of a custom smiley, which allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via XHTML-IM content with cid: images.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Pidgin -> Libpurple 
Pidgin -> Pidgin 

 Referencje:
http://developer.pidgin.im/viewmtn/revision/info/fd5955618eddcd84d522b30ff11102f9601f38c8
http://www.pidgin.im/news/security/index.php?id=37
http://www.securityfocus.com/bid/36277
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11223
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6434

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top