Podatność CVE-2009-3203


Publikacja: 2009-09-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in store.php in AJ Auction Pro OOPD 2.x allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
AJ Auction Pro OOPD 2.x SQL Injection
NoGe
17.09.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ajsquare -> Aj auction pro-oopd 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52527
http://secunia.com/advisories/36369
http://packetstormsecurity.org/0908-exploits/ajauctionoopd2-sql.txt
http://osvdb.org/57159

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top