Podatność CVE-2009-3221


Publikacja: 2009-09-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in Audio Lib Player (ALP) allows remote attackers to execute arbitrary code via a long URL in a .m3u playlist file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Audio Lib Player (M3U File) Local Stack Overflow PoC
Cyber-Zone
18.09.2009

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Basicunivers.free.fr -> Audio lib player 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/51873
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1963
http://www.osvdb.org/56047
http://secunia.com/advisories/35867
http://packetstormsecurity.org/0907-exploits/alp-overflow.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top