Podatność CVE-2009-3226


Publikacja: 2009-09-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in AlmondSoft Almond Classifieds Ads Enterprise and Almond Affiliate Network Classifieds allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the replid parameter in a manw_repl add_form action. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Almond Classifieds Ads (bSQL/XSS) Multiple Remote Vulnerabilities
Moudi
18.09.2009

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Almondsoft -> Affiliate network classifieds 
Almondsoft -> Almond classifieds 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/35816
http://secunia.com/advisories/36003
http://packetstormsecurity.org/0907-exploits/almondclassifiedsads-bsqlxss.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top