Podatność CVE-2009-3227


Publikacja: 2009-09-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in AlmondSoft Almond Classifieds Ads Enterprise and Almond Affiliate Network Classifieds allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the city parameter in a search action. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Almond Classifieds Ads (bSQL/XSS) Multiple Remote Vulnerabilities
Moudi
18.09.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Almondsoft -> Affiliate network classifieds 
Almondsoft -> Almond classifieds 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/35816
http://secunia.com/advisories/36003
http://packetstormsecurity.org/0907-exploits/almondclassifiedsads-bsqlxss.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top