Podatność CVE-2009-3351


Publikacja: 2009-09-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in the Node Browser module for Drupal have unknown impact and attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Kristy frey -> Node browser module 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/36325
http://drupal.org/node/572852

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top