Podatność CVE-2009-3365


Publikacja: 2009-09-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in add-ons/modules/sysmanager/plugins/install.plugin.php in Aurora CMS 1.0.2 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the AURORA_MODULES_FOLDER parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Aurora CMS 1.0.2 (install.plugin.php) Remote File Inclusion Vulnerability
EA Ngel
26.09.2009

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Traza -> Aurora 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/9656

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top