Podatność CVE-2009-3407


Publikacja: 2009-10-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Portal component in Oracle Application Server 10.1.2.3 and 10.1.4.2 allows remote attackers to affect integrity via unknown vectors, a different vulnerability than CVE-2009-0974 and CVE-2009-0983.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Oracle -> Application server 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2009-096303.html
http://www.securityfocus.com/bid/36753
http://www.securitytracker.com/id?1023058
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA09-294A.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top