Podatność CVE-2009-3433


Publikacja: 2009-09-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in clsetup in the configuration utility in Sun Solaris Cluster 3.2 allows local users to gain privileges via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Cluster 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-267148-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/53426
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2729
http://www.securitytracker.com/id?1022937
http://www.securityfocus.com/bid/36486
http://secunia.com/advisories/36816
http://osvdb.org/58277

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top