Podatność CVE-2009-3450


Publikacja: 2009-09-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in WebCoreModule.ashx in RADactive I-Load before 2008.2.5.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via parameters with names beginning with __ (underscore underscore) sequences, which are incompatible with an XSS protection mechanism provided by Microsoft ASP.NET.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
RADactive I-Load Multiple Vulnerabilities
Stefan Streichsb...
01.10.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Radactive -> I-load 

 Referencje:
http://radnet.radactive.com/forum/Default.aspx?g=posts&t=339
http://www.securityfocus.com/archive/1/506555/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/53348
https://www.sec-consult.com/files/20090917-0_RADactive_I-Load_Multiple_Vulnerabilities.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top