Podatność CVE-2009-3539


Publikacja: 2009-10-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in YourFreeWorld Ultra Classifieds Pro allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) cname parameter to subclass.php and the (2) sn parameter to listads.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Ultra Classifieds Pro Remote XSS Vulnerabilities
Moudi
07.10.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Yourfreeworld -> Ultra classifieds pro 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1965
http://secunia.com/advisories/35857
http://packetstormsecurity.org/0907-exploits/ultraclassifieds-xss.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top