Podatność CVE-2009-3565


Publikacja: 2009-11-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in intruvert/jsp/module/Login.jsp in McAfee IntruShield Network Security Manager (NSM) before 5.1.11.6 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) iaction or (2) node parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
McAfee Network Security Manager Cross-Site Scripting (XSS) Vulnerability
ctu
17.11.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Intrushield network security manager 

 Referencje:
http://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10004
http://securitytracker.com/id?1023171
http://www.secureworks.com/ctu/advisories/SWRX-2009-001
http://www.securityfocus.com/archive/1/507820/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/37003
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3226
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54250

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top