Podatność CVE-2009-3638


Publikacja: 2009-10-29   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Integer overflow in the kvm_dev_ioctl_get_supported_cpuid function in arch/x86/kvm/x86.c in the KVM subsystem in the Linux kernel before 2.6.31.4 allows local users to have an unspecified impact via a KVM_GET_SUPPORTED_CPUID request to the kvm_arch_dev_ioctl function.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
linux kernel 2.6.25.15 kvm integer overflow kvm_dev_ioctl_get_supported_cpuid()
Eugene Teoleugen...
02.11.2009

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Linux -> Kernel 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/36803
http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=commit;h=6a54435560efdab1a08f429a954df4d6c740bddf
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-November/msg00190.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=530515
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/53934
http://www.ubuntu.com/usn/usn-864-1
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:329
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/testing/ChangeLog-2.6.32-rc4
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.31.4
http://marc.info/?l=oss-security&m=125632898507373&w=2
http://marc.info/?l=oss-security&m=125628917011048&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top