Podatność CVE-2009-3805


Publikacja: 2009-10-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
gpg2.exe in Gpg4win 2.0.1, as used in KDE Kleopatra 2.0.11, allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a long certificate signature.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
GPG2/Kleopatra 2.0.11 - Malformed Certificate Crash PoC
Dr_IDE
29.10.2009

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Gpg4win -> Gpg4win 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/53908
http://www.securityfocus.com/bid/36781
http://www.packetstormsecurity.com/0910-exploits/gpg2kleo-dos.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top