Podatność CVE-2009-3818


Publikacja: 2009-10-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the session handling feature in freeCap CAPTCHA (sr_freecap) extension 1.2.0 and earlier for TYPO3 has unknown impact and attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Stanislas rolland -> Sr freecap 

 Referencje:
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-sa-2009-014/
http://secunia.com/advisories/37094

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top