Podatność CVE-2009-3899


Publikacja: 2009-11-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Memory leak in the Sockets Direct Protocol (SDP) driver in Sun Solaris 10, and OpenSolaris snv_57 through snv_94, allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SUN -> Opensolaris 
SUN -> Solaris 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1023124
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-141444-09-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-264730-1
http://www.securityfocus.com/bid/36904
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3130
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6563

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top