Podatność CVE-2009-3952


Publikacja: 2010-01-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in Adobe Illustrator CS3 13.0.3 and earlier and Illustrator CS4 14.0.0 allows attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Illustrator 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37666
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-01.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top