Podatność CVE-2009-3960


Publikacja: 2010-02-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in BlazeDS 3.2 and earlier, as used in LiveCycle 8.0.1, 8.2.1, and 9.0, LiveCycle Data Services 2.5.1, 2.6.1, and 3.0, Flex Data Services 2.0.1, and ColdFusion 7.0.2, 8.0, 8.0.1, and 9.0, allows remote attackers to obtain sensitive information via vectors that are associated with a request, and related to injected tags and external entity references in XML documents.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Adobe XML Injection File Content Disclosure
Thomas Sluyter
12.04.2017

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Adobe -> Blazeds 
Adobe -> Coldfusion 
Adobe -> Flex data services 
Adobe -> Lifecycle 
Adobe -> Lifecycle data services 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1023584
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-05.html
http://www.securityfocus.com/bid/38197
https://www.exploit-db.com/exploits/41855/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top