Podatność CVE-2009-4015


Publikacja: 2010-02-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Lintian 1.23.x through 1.23.28, 1.24.x through 1.24.2.1, and 2.x before 2.3.2 allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in filename arguments.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Lintian 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37975
http://www.ubuntu.com/usn/USN-891-1
http://www.debian.org/security/2010/dsa-1979
http://secunia.com/advisories/38379
http://secunia.com/advisories/38375
http://packages.qa.debian.org/l/lintian/news/20100128T015554Z.html
http://packages.debian.org/changelogs/pool/main/l/lintian/lintian_2.3.2/changelog
http://git.debian.org/?p=lintian/lintian.git;a=commit;h=fbe0c92b2ef7e360d13414bf40d6af5507d0c86d
http://git.debian.org/?p=lintian/lintian.git;a=commit;h=c8d01f062b3e5137cf65196760b079a855c75e00

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top