Podatność CVE-2009-4075


Publikacja: 2009-11-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the timeout mechanism in sshd in Sun Solaris 10, and OpenSolaris snv_99 through snv_123, allows remote attackers to cause a denial of service (daemon outage) via unknown vectors that trigger a "dangling sshd authentication thread."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Opensolaris 
SUN -> Solaris 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/37116
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-272629-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-143140-01-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/54401
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3333
http://osvdb.org/60498

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top