Podatność CVE-2009-4172


Publikacja: 2009-12-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in CutePHP CuteNews 1.4.6 and UTF-8 CuteNews 8 and 8b, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the body of a news article in an addnews action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Cute News and UTF-8 Cute News - Multiple Security Issues
Andrew Horton
03.12.2009

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Korn19 -> Utf-8 cutenews 
Cutephp -> Cutenews 

 Referencje:
http://www.morningstarsecurity.com/advisories/MORNINGSTAR-2009-02-CuteNews.txt
http://www.securityfocus.com/archive/1/507782/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/36971
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/54225

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top